My default image

Advertisement - Willem de Haan

Twee enorme, identieke reclamebillboards staan tegenover elkaar. Hoewel dubbele advertentieruimte normaal gesproken een dubbel aantal views zou moeten opleveren, ontnemen deze borden van kunstenaar Willem de Haan juist elkaars zichtbaarheid. Tip: nieuwsgierige voorbijgangers kunnen de reclameposters via een schouderbrede opening alsnog van extreem dichtbij bekijken.

Willem de Haan
Het werk van kunstenaar Willem de Haan (Apeldoorn, 1996) ondermijnt de regels van alledaagse locaties. Door op een overtuigende, humoristische en vervreemdende manier kunstmatige elementen aan bestaande situaties toe te voegen, beïnvloeden zijn werken de dagelijkse gang van zaken. Zijn suggestieve sculpturale interventies verwijzen naar het gebruik van rekwisieten en decors in de film- en theaterwereld.

Nest
Nest is een ruimte voor hedendaagse beeldende kunst in Den Haag en ontwikkelt groepstentoonstellingen, gesprekken en workshops, die maatschappelijke thema’s vanuit verschillende perspectieven bekijken. De vaak gezamenlijke projecten van Nest zijn een ontmoetingsplek tussen kunst en mensen, in de vorm van presentaties, gesprekken en experimenten binnen en buiten de muren van de tentoonstellingsruimte.