My default image

Organic Straight - Willem de Haan

Om hun rechtheid te onderzoeken monteerde de Nederlandse kunstenaar Willem de Haan waterpassen aan de bomen in de Groene Heuvels. Wat blijkt? Geen enkele boom groeit recht, de een nog minder dan de ander.

Willem de Haan
Het werk van kunstenaar Willem de Haan (Apeldoorn, 1996) ondermijnt de regels van alledaagse locaties. Door op een overtuigende, humoristische en vervreemdende manier kunstmatige elementen aan bestaande situaties toe te voegen, beïnvloeden zijn werken de dagelijkse gang van zaken. Zijn suggestieve sculpturale interventies verwijzen naar het gebruik van rekwisieten en decors in de film- en theaterwereld.

Nest
Nest is een ruimte voor hedendaagse beeldende kunst in Den Haag en ontwikkelt groepstentoonstellingen, gesprekken en workshops, die maatschappelijke thema’s vanuit verschillende perspectieven bekijken. De vaak gezamenlijke projecten van Nest zijn een ontmoetingsplek tussen kunst en mensen, in de vorm van presentaties, gesprekken en experimenten binnen en buiten de muren van de tentoonstellingsruimte.