INFORMATIE VOOR OMWONENDEN VAN DOWN THE RABBIT HOLE 2023

Vrijdag 30 juni t/m zondag 2 juli 2023 vindt Down The Rabbit Hole festival plaats op de Groene Heuvels in Beuningen. Op deze webpagina vindt u alle relevante informatie voor u als omwonende.ALGEMENE INFORMATIE DOWN THE RABBIT HOLE 2023

Festivaldata: vrijdag 30 juni t/m zondag 2 juli
Bezoekersaantal: 45.000 (gelijk aan het bezoekersaantal in 2022)
Op- en afbouwperiode: maandag 12 juni t/m dinsdag 12 juli


TIJDENINFORMATIE

 • Openingstijden parkeren: donderdag 29 juni 11:00 uur t/m maandag 3 juli 14:00 uur
 • Openingstijden campings: donderdag 29 juni 12:00 uur t/m maandag 3 juli 12:00 uur
 • Openingstijden festivalterrein: vrijdag 30 juni t/m zondag 2 juli, dagelijks tussen 10:00 uur en 04:30 uur
 • Soundchecks: donderdag 29 juni tussen 16:00 uur en 21:00 uur (gedurende maximaal 60 minuten)


OMGEVINGSPLATTEGRONDEN

U kunt een aantal plattegronden downloaden (pdf) waarop de verkeerssituatie rondom Down The Rabbit Hole zichtbaar is. Het bestand wordt op uw apparaat opgeslagen waarna u het kunt openen. Hieronder leest u hier een verdere toelichting op.

Download de algemene overzichtsplattegrond voor omwonenden (pdf) >>>>>
Download een plattegrond met de wegafsluitingen (pdf) >>>>>
Download een plattegrond met de aanrijroutes (pdf) >>>>>


VERKEER EN BEREIKBAARHEID

We treffen een aantal maatregelen om de bereikbaarheid van het festivalgebied voor omwonenden zo goed mogelijk te houden en het aantal auto's in de omgeving te verminderen.

 • Bezoekers worden gestimuleerd om zo min mogelijk met de auto auto te komen en gebruik te maken van alternatieve vervoersvormen waaronder touringcarvervoer, treinvervoer/OV en carpoolen.
 • Op donderdag en vrijdag worden extra verkeersregelaars ingezet om verkeersdoorstroming te optimaliseren.
 • Ontvlechten en spreiding van verkeersstromen door inzet van een extra route via de Poelsestraat, bouwlust en Koningsstraat.
 • Herinrichting van de instroomwegen in de directe omgeving van het parkeerterrein, instroomcapaciteit verhogen.

Door werkzaamheden van derden is ten tijde van het festival het viaduct Scharenbrug afgesloten waardoor deze route niet als uitwijkroute kan worden gebruikt. Wij adviseren om tijdens piekuren de reis uit te stellen of gebruik te maken van de route Stompendijk/A326/A50.


VERKEERSMAATREGELEN EN TIJDELIJKE AFSLUITINGEN

Ondanks bovengenoemde maatregelen is extra verkeersdrukte en filevorming rondom het festival niet te voorkomen. Daarom adviseren we op donderdag, vrijdag en maandag het directe evenementengebied met de auto te mijden. Als adviesroute raden we aan om tussen Bergharen en Winssen de Kortendijk en Deestersteeg te gebruiken.

Donderdag 29 juni t/m maandag 3 juli zijn verkeersmaatregelen en afsluitingen in de directe omgeving van de Groene Heuvels gepland:
Groene Heuvelsweg
Ficarystraat
Zellerstraat
Betenlaan
Kooistraat

Mijd waar mogelijk de directe omgeving van het evenemententerrein en de parkeerterreinen van donderdag 29 juni tot en met maandag 3 juli. Maak gebruik van de verkeersluwe ontsluitingswegen waaronder de Dorpsstraat richting Hernen of de Kortendijk en Deestersteeg richting Winssen.


BEREIKBAARHEID GROENE HEUVELS

Recreatiegebied Groene Heuvels is gedurende de op- en afbouwwerkzaamheden gedeeltelijk bereikbaar voor dagrecreatie:

 • Het strand is ter hoogte van Paviljoen het Buitenhuis bereikbaar
 • De hoofdingang aan de Ficarystraat en de parkeerplaatsen A en B zijn gesloten voor dagrecreanten.
 • Het strand, parkeerplaats C en Paviljoen het Buitenhuis zijn bereikbaar via de tijdelijke ingang aan de Groene Heuvelsweg
 • Recreatiegebied Groene Heuvels en Paviljoen het Buitenhuis zijn afgesloten van woensdag 28 juni t/m dinsdag 4 juli 2023 voor reguliere recreanten.
 • Vakantiepark ‘t Broekhuys en Fundustry Viking Adventures zijn tijdens het festival en de afsluiting van de Groene Heuvels bereikbaar via de Laarsdijk en de Wijksestraat.


VRIJKAARTEN VOOR OMWONENDEN

Direct omwonenden hebben vanuit de organisatie een uitnodiging ontvangen om vrijkaarten aan te vragen, de deadline voor het aanvragen van vrijkaarten is verstreken.
Omwonenden die geen uitnodiging hebben ontvangen komen niet in aanmerking voor vrijkaarten.
De organisatie heeft een vrijkaartenbeleid vastgesteld waarbij directe omwonenden nabij het festivalterrein die bovendien aan een aanrijroute wonen in aanmerking komen voor vrijkaarten.


CONTACT MET DE ORGANISATIE

Mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben kunt u contact opnemen met de organisatie middels het online contactenformulier voor omwonenden.

SOCIAL